//Park Pięciu Sióstr – co udało się zrobić i co zrobimy w kolejnej kadencji

Park Pięciu Sióstr – co udało się zrobić i co zrobimy w kolejnej kadencji

Park Zachodni (obecnie Pięciu Sióstr) zastaliśmy w 2018 roku w stanie nędzy i rozpaczy. Wiceburmistrz Grzegorz Wysocki (obecnie: Zawsze z Ochotą, koalicjant PiS) po 4 latach rządzenia pozostawił po sobie rozgrzebany teren, wykonawcę, który zszedł z placu budowy i brak perspektyw na dokończenie.
Od tego czas park zmienił się nie do poznania. Co udało się zrobić?
1️⃣ Dzięki naszej burmistrzyni Marii Środoń udało się wybrać wykonawcę i dokończyć budowę parku. W 2020 roku teren został otwarty i od ponad 3 lat można z niego korzystać.
2️⃣ Naprawiliśmy wiele błędów, który zostały popełnione w trakcie jego projektowania przez poprzedni zarząd. Dzięki projektowi do budżetu obywatelskiego, który zgłosili nasz radny Łukasz Gawryś oraz Remigiusz Sosnowski, udało się:
✅ powiększyć plac zabaw o ławki i pergole (czekają jeszcze na nasadzenia pnączy i żywopłotu)
✅ wybudować podjazd dla wózków od strony Alej Jerozolimskich
✅ wybudować brakujący chodnik na przedepcie od strony ul. Szczęśliwickiej
✅ stworzyć rabaty (niedaleko placu zabaw)
3️⃣ Chodniki i drogi dla rowerów od strony Alei Jerozolimskich przeszły metamorfozę – także dzięki projektowi do budżetu obywatelskiego współautorstwa Łukasza Gawrysia. Droga dla rowerów zyskała asfalt, a chodniki płyty. W obu miejscach zastąpiły brzydką kostkę Bauma.
A co chcemy jeszcze zrobić?
1️⃣ Wyciszyć park od strony Alei Jerozolimskich – np. poprzez budowę wałów ziemnych lub gabionów. Będzie to możliwe po zakończeniu prac związanych z budową tramwaju na ul. Bitwy Warszawskiej i częściowo właśnie na terenie parku
2️⃣ Od strony ul. Bitwy Warszawskiej dokonać podobnych zmian jak te, które zaszły od strony Alej: wyremontować chodnik, zamienić kostkę na płyty, a zniszczoną drogę dla rowerów zamienić na asfaltową. Odpowiedni projekt został już przez nas złożony do najbliższej edycji budżetu obywatelskiego.
3️⃣ Dopilnować, żeby Tramwaje Warszawskie realizowały budowę linii tramwajowej na terenie parku z poszanowaniem istniejącego drzewostanu. A także utrzymanie większości terenu parku otwartego do użytku dla mieszkańców.
Popieracie nasze działania? To zachęcamy do oddania na nas głosu w najbliszych wyborach samorządowych! Startujemy do Rady Dzielnicy jako KWW Ochocianie + Polska 2050

TAGS: