//Koniec prac na Lindleya

Koniec prac na Lindleya

Ulica Lindleya jest jedną ze starszych na Ochocie. Jako przedłużenie Żelaznej prowadzi od strony Woli wszerz terenu Szpitala Dzieciątka Jezus ku Filtrom, których twórca jest jej patronem. Zarząd Dróg Miejskich Warszawa właśnie zakończył tutaj remont kapitalny. Prace, które miały zostać przeprowadzone w okresie wakacyjnym, niestety znacznie się wydłużyły.

Z dawna oczekiwana inwestycja gruntownie odmieniła zdegradowaną wcześniej przestrzeń – o dziurawej, latami łatanej jezdni i krzywych chodnikach. Odnowiono nawierzchnię asfaltową wraz z podbudową. Po obu stronach ulicy ułożono nowe eleganckie trotuary z płyt, obniżając krawężniki na szlakach pieszych. Uporządkowano parkowanie, a zatoki postojowe wybrukowano kamienną kostką (szeroki pas drogowy pozwolił wytyczyć miejsca prostopadle do osi jezdni). Efekt estetyczny dopełniają uzupełnienia zieleni i kwietniki.

W organizacji ruchu nastąpiły dwie istotne zmiany. Naprzeciwko wejścia do szpitala powstało nowe przejście dla pieszych z azylem pośrodku. Pojawiła się też wyspa dzieląca na wschodnim wlocie Nowogrodzkiej – tą jednokierunkową ulicą ma przebiegać dwukierunkowa trasa rowerowa, umożliwiająca przecięcie centrum miasta równolegle do nieprzyjaznych cyklistom Alej Jerozolimskich.

Źródło zdjęć: zdm.waw.pl