//Mieszkańcy okolic Spiskiej wygrali!

Mieszkańcy okolic Spiskiej wygrali!

Od grudnia ub. roku pisaliśmy i alarmowaliśmy w sprawie absurdalnej propozycji zniszczenia niedawno zbudowanego szkolnego boiska szkoły przy Spiskiej i zbudowania tam podziemnego parkingu (bit.ly/parking-spiska). Protestowaliśmy przeciwko tej propozycji i proponowaliśmy zamiast tego oddanie mieszkańcom pobliskiego parkingu zajmowanego przez pracowników biurowców. Ten ostatni postulat spełniono parę tygodni temu (bit.ly/sppn-spiska).

Dziś ogłoszono raport z konsultacji, podczas których mieszkańcy i społeczność szkolna prawie jednogłośnie opowiedzieli się przeciwko budowie parkingu w tym miejscu! Ma on 64 strony (bit.ly/raport-spiska), ale konkluzja zawiera się w jednym zdaniu:

„W związku z wyrażonym zdecydowanym, niemalże całkowitym sprzeciwem lokalnej społeczności wobec zamiaru budowy parkingu podziemnego przy ul. Spiskiej oraz wycofaniem poparcia Urzędu Dzielnicy Ochota dla konsultowanej inwestycji, Zarząd Transportu Miejskiego rekomenduje odstąpienie od dalszego procedowania budowy parkingu w tym miejscu.”

Cieszymy się, że przedstawione przez nas argumenty oraz zdecydowany sprzeciw mieszkańców skłoniły Zarząd Dzielnicy i władze miasta do wycofania się z tej nieprzemyślanej inwestycji!