//Park Zachodni – co po bankructwie wykonawcy?

Park Zachodni – co po bankructwie wykonawcy?

Stan wykończenia, który zostawił po sobie wykonawca, znajduje się w tabeli poniżej. To oficjalne dane Urzędu Dzielnicy Ochota. Największe opóźnienia w budowie, która miała zakończyć się 10 stycznia, dotyczą nawierzchni oraz miejsc rekreacji. W szczególności do zrobienia jest nawierzchnia placu zabaw, boisk oraz alejek spacerowych. Z przewidzianych umową 6,7 mln zł na zrobienie parku zafakturowano prace na 4,07 mln złotych. W planach, po inwentaryzacji parku, planowane jest wyłonienie nowego wykonawcy, który skończy prace.

Tymczasem park pilnie wymaga bieżącego utrzymania. Po dwukrotnej interwencji w tej sprawie naszego radnego Łukasz Gawryś władze ustawiły 5 tymczasowych koszy. Obecnie przygotowywane jest także zlecenie dla firmy, która ma regularnie sprzątać teren parku. Niestety nieukończone chodniki, gdzie piesi muszą chodzić po błocie, nie zostaną w najbliższym czasie poprawione. Urząd Dzielnicy tłumaczy się, że ze względu konieczność zachowania możliwości wjazdu ciężkiego sprzętu przez przyszłego wykonawcę. Tylko biorąc pod uwagę, że to kwestia wielu miesięcy, czy naprawdę do tego czasu nie można zapewnić użytkownikom parku choć tymczasowego przejścia?