//Remont skrzyżowania Białobrzeskiej z Kopińską

Remont skrzyżowania Białobrzeskiej z Kopińską

Nie skończył się jeszcze remont skrzyżowania Szcześliwickiej z Grzymały-Sokołowskiego, a Zarząd Dróg Miejskich Warszawa zaczął przebudowę także kolejnego skrzyżowania w tym ciągu. Najważniejsze zmiany, które są planowane w tym miejscu, to:

przy przystanku na Białobrzeskiej powstanie normalna pełnowymiarowa zatoka, dzięki czemu autobusy nie będą blokowały zjazdu innych pojazdów ze skrzyżowania;

wyremontowane zostaną chodniki w obrębie skrzyżowania i przygotowana zostanie rezerwa pod przejazdy rowerowe. Niestety obejmie to tylko trzy z czterech wlotów, po stronie zachodniej dalej będzie tylko przejście dla pieszych;

wprowadzony zostanie zakaz skrętu w lewo dla pojazdów jadących Grzymały-Sokołowskiego w stronę Grójeckiej.

Projekt organizacji ruchu wraz z opisem: http://ochocianie.prohost.pl/ochocianie/wp-content/uploads/2018/02/2017-09-18-Kopinska-SOR-zatwierdzenie.pdf