//Remont średnicy kolejowej na Ochocie: stracona szansa na większe zmiany komunikacyjne

Remont średnicy kolejowej na Ochocie: stracona szansa na większe zmiany komunikacyjne

W zeszłym tygodniu PKP Polskie Linie Kolejowe SA i Zarząd Dróg Miejskich Warszawa przedstawiły wspólne uzgodnienia kolejarzy i władz miasta odnośnie do zmian na kolejowej linii średnicowej na Ochocie. Planowana od wielu lat inwestycja, której realizację odsunięto już na lata 20., to w naszej dzielnicy i najbliższym sąsiedztwie m.in.:

✅ Budowa nowego Dworca Głównego na terenach, gdzie działa dotąd Stacja Muzeum (dawne Muzeum Kolejnictwa). Ma on zastępować inne stacje osobowe wyłączane na czas prac, a w przyszłości stąd będą odjeżdżać pociągi w kierunku zachodnim.

✅ Odbudowa wyeksploatowanego wiaduktu w ciągu ul. Towarowej nad torami.

✅ Powstanie dwóch kładek nad torami: na wschodnim krańcu peronów Dworca Zachodniego i na zachodnim krańcu peronów Głównego. Ułatwią one pieszym (i być może też rowerzystom) pokonywanie blisko dwukilometrowej bariery, jaką stanowią tereny kolejowe między Towarową a Prymasa Tysiąclecia.

✅ Likwidacja obskurnych pawilonów na wschód od Towarowej i częściowe nakrycie wykopu kolejowego płytą. Dzięki temu lepiej wyeksponowany zostanie zabytkowy pawilon PKP Warszawa Ochota i powstanie „plac miejski”.

Niestety na tym kończą się istotne zmiany. Znacznie dłuższa jest lista tych, na które możemy już nie czekać:

❌ Nie powstanie wygodny węzeł przesiadkowy, a perony kolejowe obsługujące linie PKP, Kolei Mazowieckich, SKM i WKD pozostaną odsunięte i od siebie nawzajem, i od przystanków tramwajowych wokół pl. Zawiszy.

❌ Nie powstaną połączenia drogowe między Ochotą a Czystem: wiadukt łączący ulice Spiską i Karolkową (do jego budowy konieczne było pogłębienie wykopu i obniżenie torów o ok. 1 metr, z czego kolejarze zrezygnowali) oraz tunel łączący ul. Grzymały-Sokołowskiego z Prądzyńskiego i Brylowską (tu znów władze miasta nie przyjęły propozycji PKP).

❌ Nie powstanie przystanek kolejowy Warszawa Niemcewicza, który mógł obsługiwać pasażerów zmierzających do biurowców tzw. Bramy Zachodniej – ale uznano, że byłby usytuowany zbyt blisko Dworca Zachodniego.

❌ Kolejarze nie przewidują także nakrywania wykopu średnicy na zachód od Towarowej ani zabudowy nad torami. Również przyszłość analogicznego przykrycia na odcinku linii od Towarowej do al. Jana Pawła II, pozostaje nieznana.

Niestety, kolejarze wraz z władzami miasta wycofali się praktycznie ze wszystkich większych zmian, jakie można było wprowadzić w rejonie pl. Zawiszy i które rozważano przez ostatnich kilkanaście lat. Wielka przebudowa średnicy, taka jaką podejmuje się raz na pół wieku, staje się w ten sposób straconą szansą na istotną poprawę sytuacji komunikacyjnej w tym rejonie.

Więcej informacji na ten temat: https://www.transport-publiczny.pl/…/wola-szykuje-sie-na-li…

Fot. Piotr Panek, CC BY-SA 3.0