//Zmiany na Bohaterów Września

Zmiany na Bohaterów Września

Do 23 czerwca trwają konsultacje planowanych zmian na ulicy Bohaterów Września (odcinek od Drawskiej do Opaczewskej). Uwagi do projektu można wysyłać na adres: [email protected]

Proponowane warianty:
Wariant 1A
Wariant 1B
Wariant 2

Nasze uwagi:

1) Wariant 1 (z rondem) jest dużo korzystniejszy. Zastosowanie ronda jest w tej sytuacji uzasadnione, gdyż potoki pojazdów są rozłożone w miarę równomiernie na wszystkich kierunkach. Skrzyżowanie z pierwszeństwem na Bohaterów Września będzie tamowało ruch na Opaczewskiej, zaś postulowane rondo upłynni ruch (nie będzie przestojów), jak i też wymusi ostrożność przed wjazdem na skrzyżowanie, gdzie znajdują się przejścia dla pieszych.

2) Należy całkowicie zrezygnować w infrastruktury rowerowej na ulicy Bohaterów Września na odcinku od Opaczewskiej do Drawskiej. Jest to ulica lokalna, o małym natężeniu ruchu, bez ruchu komunikacji miejskiej, z progami zwalniającymi i ograniczeniem do 30 km/h. W tej sytuacji nawet średnio- i mało zaawansowani rowerzyści mogą bezpiecznie poruszać się po jezdni.

3) W miejscu planowanych dróg dla rowerów i ciągów pieszo-rowerowych należy zaprojektować szerokie, komfortowe chodniki (min. 3 metry szerokości).

4) Na skrzyżowaniu Drawskiej z Bohaterów Września należy wybudować łącznik do drogi dla rowerów w Parku Szczęśliwickim jako 4. wlot do skrzyżowania (lub ew. przejazd rowerowy przy planowanym przejściu dla pieszych). Umożliwi to wjazd rowerem z ulicy Bohaterów Września na ścieżkę rowerową w Parku Szczęśliwickim.

Przykład skrzyżowania z 4 wlotem tylko dla rowerów w Warszawie (Batorego/Wiśniowa):

 
5) Na skrzyżowaniu Opaczewskiej i Bohaterów Września należy pozostawić wlot, drogę dla rowerów i przejazd tylko po stronie wschodniej. Przy czym do czasu wyznaczenia drogi dla rowerów na dalszej części ulicy Bohaterów Września (w stronę Bitwy Warszawskiej 1920 r.) nie należy wprowadzać oznakowania infrastruktury rowerowej na skrzyżowaniu, gdyż jej fragmentaryczne zastosowanie pogarsza zarówno bezpieczeństwo, jak i komfort jazdy rowerem. Należy całkowicie zrezygnować z fragmentu drogi dla rowerów po stronie zachodniej (wariant 1A) i przejazdu przy rondzie po stronie południowej, gdyż pogarszają one warunki jazdy rowerem.

6) Bardzo dobrze, że zdecydowano się na montaż azyli. Dodatkowo wszystkie przejścia dla pieszych i ewentualne przejazdy rowerowe (tam, gdzie nie jeździ autobus) należy zrobić w formie wyniesionej, co poprawi bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu.

7) Na ulicy Drawskiej przy wyznaczaniu przejścia dla pieszych i ew. przejazdu rowerowego należy także wyznaczyć azyl na środku ze względu na spore natężenie ruchu w tym miejscu. Poprawi to bezpieczeństwo pieszych na planowanym przejściu.

8) Skrzyżowanie Drawskiej i Bohaterów Września należy zrobić w formie wyniesionego skrzyżowania. Poprawi to znacząco bezpieczeństwo w miejscu, gdzie często dochodzi do wypadków ze względu na wymuszenia pierwszeństwa przez kierowców.

W imieniu Stowarzyszenia Miłośników Ochoty „Ochocianie”

Łukasz Gawryś