//Co dalej z przebudową pl. Narutowicza i innymi zmianami na Grójeckiej?

Co dalej z przebudową pl. Narutowicza i innymi zmianami na Grójeckiej?

Na centralnej ulicy Ochoty od wielu lat planowane są trzy inwestycje:
1️⃣ przebudowa pl. Narutowicza (zmiany projektuje Zarząd Miejskich Inwestycji Drogowych);
2️⃣ przebudowa skrzyżowań Grójeckiej z ciągiem Wawelska-Kopińska oraz z ul. Częstochowską (projektuje ją Zarząd Dróg Miejskich Warszawa);
3️⃣ budowa drogi dla rowerów od pl. Zawiszy do ul. Bitwy Warszawskiej (to także zadanie ZDM).

Są one ściśle powiązane i muszą powstać zgodnie z jedną spójną koncepcją. Są też z dawna oczekiwane przez mieszkańców naszej dzielnicy.

🌳🚋 W sprawie nowego ukształtowania pl. Narutowicza od 2011 roku odbyło się kilka tur konsultacji społecznych i konkurs architektoniczny, w którym wybrano koncepcję zmian. Zakłada ona m.in. wyprostowanie przebiegu Grójeckiej, zmniejszenie pętli tramwajowej i urządzenie obszernego zieleńca we wschodniej części placu (więcej: https://www.facebook.com/…/a.705552506…/1744513065614415).

🚦 Skrzyżowanie Grójeckiej z Trasą Łazienkowską należy do najniebezpieczniejszych na Ochocie. Według danych SEWiK, w latach 2007-2020 doszło tu do 658 zdarzeń: 621 kolizji pojazdów, 19 potrąceń pieszych i 18 innych. Ciężko rannych zostało 8 osób, a 24 lekko. Zderzenia są tu codziennością. Bezpośrednie powody bywają różne, ale pierwotną przyczyną jest anachroniczna organizacja ruchu, pochodząca jeszcze z końca lat 80. Pilnie trzeba tu wydzielić bezkolizyjne fazy sygnalizacji dla skrętów, poprawić bezpieczeństwo pieszych i wytyczyć infrastrukturę rowerową.

🚴‍♀️ Podobnym celom służy też trzeci ze wskazanych projektów, dzięki któremu ma wreszcie powstać pierwsza trasa dla cyklistów prowadząca przez samo centrum Ochoty.

☘️ Dopełnieniem zmian w infrastrukturze drogowej ma być zazielenienie przestrzeni Grójeckiej, którego koncepcję opracował i konsultował w ostatnich latach Zarząd Zieleni (Zieleń Warszawska, więcej tu: http://www.konsultacje.um.warszawa.pl/jaka_zielen_na…).

Projektowanie wszystkich tych zmian trwa już od 2018 roku. Niestety jego końca nie widać. Niedawno szczegółowo wypytaliśmy ratusz o aktualny stan prac.

❎ Biuro Infrastruktury, nadzorujące ZMID, poinformowało, że w kwestii przebudowy pl. Narutowicza „nieprzerwanie trwają prace nad doprowadzeniem do rozpoczęcia robót na tym obszarze”. Jednak „inwestycja ta musi być zsynchronizowana m.in. z modernizacją kolejowej linii średnicowej”. Ta ostatnia, zgodnie z zapowiedziami PKP Polskie Linie Kolejowe SA, ma potrwać co najmniej do 2027 roku. Przebudowa pl. Narutowicza, na którą czekamy od dekady, oddala się więc na kolejne 6-7 lub więcej lat.

❎ Opracowane dotąd na zamówienie ZMID projekty zmian na pl. Narutowicza zakwestionowali miejscy inżynierowie ruchu. Obawiają się o bezpieczeństwo pieszych na przejściach przez tory tramwajowe przy ul. Filtrowej. Negatywnie oceniają też zaproponowane programy świateł i wyznaczenie zatoki na przystanku autobusowym na placu. ZMID ma więc przygotować nowe projekty, zamieniając miejscami jezdnię i tory na ul. Filtrowej (między Akademicką a Grójecką).

❎ Z kolei Biuro Polityki Mobilności i Transportu, poinformowało, że zmiany na skrzyżowaniu Grójeckiej z Trasą „Ł” nie mieszczą się w priorytetach ZDM. Przebudowa sygnalizacji w tym miejscu zajmuje dopiero 27. pozycję na liście 31 inwestycji w całym mieście dotyczących świateł (sic!).

⏳ Środki na przebudowę pl. Narutowicza są zapisane w Wieloletniej Prognozie Finansowej, przy czym inwestycja ma zostać zrealizowana do 2023 roku. Pozostałych zmian na Grójeckiej Miasto Stołeczne Warszawa dotąd nie uwzględniło w budżecie. Wszystko wskazuje więc, że ochocianie nie doczekają się rychło żadnej z tych trzech inwestycji.

Iskierką nadziei pozostaje to, że z końcem marca Biuro Polityki Mobilności i Transportu zostało rozwiązane. Jego miejsce zajęło nowo powołane Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym, na czele którego stanął Tamás Dombi, znany dotąd z wielu dobrych inicjatyw w ramach ZDM. Panie Dyrektorze, czy jest szansa na przyspieszenie zmian, na które czeka Ochota – dzielnica m.st. Warszawy?

Podczas niedawnej sesji rady dzielnicy, na której zmieniono zarząd, nowy burmistrz Ochoty Sławomir Umiński przedstawił swoje priorytety. Na pierwszym miejscu wymienił przebudowę pl. Narutowicza. Czy uda mu się przełamać niemoc, panującą w ratuszu wokół tej i związanych z nią pozostałych inwestycji na Grójeckiej?

Dokumentacja: https://bip.warszawa.pl/…/2D4326AF-D795-41DF-9B25…