//Czy na terenie Reduty Ordona powstanie blok mieszkalny?!

Czy na terenie Reduty Ordona powstanie blok mieszkalny?!

Mimo wpisu terenu do rejestru zabytków (sprawa się jeszcze toczy w sądzie administracyjnym), firma Dynamic Development przygotowuje już inwestycję polegającą na powstaniu bloku mieszkalnego w miejscu, gdzie toczyły się walki podczas powstania listopadowego, i reklamuje ją na swojej stronie jako świetną lokalizację w sercu stolicy. (Aktualne informacje dzięki Komitet Zachowania Reduty Ordona).

Od lat domagamy się zachowania tego terenu, jego uporządkowania i przekształcenia w zielony teren z funkcjami edukacyjno-kulturowymi. Wczoraj Rada Dzielnicy jednogłośnie podjęła stanowisko wzywające władze Warszawy do wykupienia tego terenu.