/Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego

Zatwierdzone projekty organizacji ruchu, które zostaną wdrożone wraz z wprowadzaniem SPPN:

Projekty organizacji ruchu, które były poddane konsultacjom: